Close
Close
Home Page
Close
number-inner
Open
masterplan Tháp 1 Tháp 1 Tháp 2 Tháp 2

Căn hộ 2 phòng ngủ / 115.19M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 115.19m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 95.79 M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 95.79m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 95.19 M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 95.19m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 3 phòng ngủ / 134.50M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 134.50m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công

 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 105.92M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 105.92m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, ban công
 

unit zoom

Căn hộ 3 phòng ngủ / 136.96 M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 136.96m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 122.51M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 122.51m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, ban công
 

unit zoom

Căn hộ 3 phòng ngủ / 132.06M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 132.06m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 105.92M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 105.92m2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 115.19M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ / 115.19M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 95.79M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ / 95.79M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 95.19M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ / 95.19 M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 3 phòng ngủ / 134.50M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ / 134.50M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 105.92 M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ / 105.92 M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, ban công
 

unit zoom

Căn hộ 3 phòng ngủ / 136.96M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ / 136.96M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 122.51M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ / 122.51M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, ban công
 

unit zoom

Căn hộ 3 phòng ngủ / 132.06M2

keyland

Căn hộ 3 phòng ngủ / 132.06M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 3 phòng ngủ, 2 WC, 2 ban công
 

unit zoom

Căn hộ 2 phòng ngủ / 105.92 M2

keyland

Căn hộ 2 phòng ngủ / 105.92 M2

Gồm: Bếp, phòng giặt, phòng khách & phòng ăn, 2 phòng ngủ, 2 WC, ban công
 

unit zoom

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng ngủ

interior

Phòng khách và phòng ăn

interior

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior

Bếp

interior

interior

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ăn

interior

WC 1

interior

WC 2

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Living &Dining room

interior

Living 1

interior

Living 2

interior

Phòng ngủ 1

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ngủ lớn

interior

WC

interior

WC

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng khách

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Bếp

interior

WC1

interior

WC2

interior

Phòng khách

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ăn

interior

WC 1

interior

WC 2

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Bếp

interior

WC1

interior

WC2

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior

interior

Phòng ngủ

interior

Bếp

interior

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Bedroom

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ngủ lớn

interior

Bếp

interior

WC

interior

WC

interior

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng ngủ lớn

interior

Phòng ăn

interior

WC 1

interior

WC 2

interior

Phòng khách

interior

Phòng khách

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ

interior

Phòng ngủ lớn

interior
 • interior interior interior interior
 • interior interior interior interior
 • interior

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

HÌNH NỘI THẤT & VIDEO

VIDEO

Phòng khách

interior
 • interior

Tháp 1

Tầng điển hình tháp 1

Liên hệ phòng kinh doanh

Quan tâm đến các sản phẩm của dự án này, mời Quý Khách liên hệ về địa chỉ bên dưới để Chúng tôi phục vụ Quý Khách tốt nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VÀ XÂY DỰNG S.S.G 2
Địa chỉ: 12 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2
Điện thoại: (+84.8) 35194160 - 35194161
E-mail: ssg2@ssggroup.com.vn

 

bg bg bg bg bg bg